top of page

Geschiedenis

 

Een behoorlijke tijd geleden hebben we van de heer Kees Jongelie het volgende mailtje mogen ontvangen:

 

Met plezier heb ik uw mooie website bezocht, en ook gelezen dat het Almonte goed gaat. Het zal u wellicht interesseren, dat ik indertijd ( 1958 of 1959) de club heb opgericht, nadat ik in de Philips Koerier een oproep had geplaatst, Daar kwamen Jan de Goede en Piet Staal op af. We speelden aanvankelijk in een zaal in gebouw SDM7, op het Philips terrein in Strijp. Omdat in die zaal 2 grote pilaren stonden was dat niet ideaal en verhuisden we al gauw naar een gymzaal van een school (adres is mij ontschoten). Indien iemand de moeite neemt om het Philips Archief te bezoeken, kan mijn oproep van toen in de Koerier beslist nog worden gevonden. Uit de begintijd heb ik ook nog enige foto’s. Het tenue was toen al oranje/blauw, en dat is nog steeds zo, zag ik! Maar toen was alles nog amateuristisch. Succes verder.

Oproep Basketball Ph. Koerier 28 juni 58


Bij deze mail, liet hij al weten een aantal foto’s te sturen en die willen we natuurlijk ook aan jullie laten zien.

Oproep-Basketball-Ph.-Koerier-28-juni-58-001-563x1024-1.jpg

Almonte kampioen 1962

Toen we eenmaal contact hadden met andere verenigingen – met name EBBC in Den Bosch – speelden we competitie wedstrijden in het District Oost Brabant. In 1962 werden we met het herenteam zelfs kampioen! Ook daarvan is een foto aanwezig. In mijn herinnering werd die wedstrijd gespeeld in de Philips Jubileumhal (inmiddels afgebroken), waarin we ook vele jaren de Scholieren Tournooien organiseerden, voor scholen uit Brabant.

geschiedenis_1.jpg

Almonte Lustrum juli 1963

Op deze foto kun je zien, dat we het 1e Lustrum vieren in juli 1963. Dat betekent, dat mijn oproep in de Philips Koerier moet zijn geplaatst in het eerste halfjaar van 1958.

geschiedenis_2.jpg

Almonte dames en RAF

Een uitje per bus naar de Royal Airforce Basis in Brüggen, Duitsland. Die wedstrijd verloren we. De Engelsen gaven ons wel een lunch met witte bonen in tomatensaus! Helaas heb ik van de damesploeg geen namen. Wel herinner ik mij Mia van Hout ( later getrouwd met Theo Leenders, van EBBC uit Den Bosch). Zij zit op de bank, 2e van rechts, voorovergebogen.

geschiedenis_3.jpg

Alle foto’s: met dank aan Kees Jongelie

Geschiedenis in het kort

De geschiedenis van het basketball in Eindhoven.

Nadat in de jaren vijftig in Eindhoven de Basketballvereniging “Flamingo’s” ter ziele ging, richten Piet Staals en Jan de Goede de eerste Eindhovense Basketball vereniging Almonte op. Op 6 Januari 1961 kwam uit een heel andere invalshoek EBC Pirates, onder leiding van Huub Rooimans, Henk Louwers en Willem van der Sommen, tot leven. Vooral deze laatste vereniging vertoonde in de eerste jaren van haar bestaan een stormachtige groei. De eerste teams speelde in de kortste keren op het hoogste niveau in Zuid-Nederland. EBC Pirates zocht, om meer mogelijkheden voor de verdere uitbouw van de vereniging te krijgen , aansluiting bij de omni sportvereniging PSV. Deze naamswijziging, en de daaruit voortvloeiende steun van Philips, leverde snel resultaat op. Immers , de hoogste mannenploeg wist tot de landelijke divisies door te dringen. Toch bleek dat Basketball op de hoogste niveau, binnen de toenmalige regels van de overkoepelende federatie PSV, niet haalbaar was. De Basketballontwikkelingen in Nederland waren inmiddels door de komst van sponsoring in een stroomversnelling terecht gekomen. Andere clubs bleken bijna altijd over meer mogelijkheden te beschikken. Hoewel PSV het sterkste eigen kweek”teams in het land had, stranden de promotiepogingen van het hoogste mannenteam in het zicht van de eredivisie keer op keer. In 1980 behaalden de heren senioren de nationale beker.

In 1981 werd de ongelijke strijd opgeheven. Het eerste mannenteam werd onder de naam B.C.Eindhoven afgesplitst en ging zelfstandig verder om zodoende te proberen de eredivisie te bereiken. “Moedervereniging”PSV richtte zich met hernieuwde energie op de eigen organisatie en verdere uitbouw van de club. EEBV Almonte had evenmin kans gezien om bij de landelijke ontwikkelingen bij te blijven. Beide verenigingen zagen met leden ogen aan dat talentvolle spelers en speelsters, die graag op een hoger niveau acteerden, tegen betaling naar elders vertrokken. Het werd voor de twee clubs steeds moeilijker om het bereikte niveau te handhaven. De toenmalige bestuurders constateerden deze ontwikkelingen. Zij vonden dat een vereniging eigenlijk drie teams voor iedere leeftijdsklasse, zowel mannen als vrouwen, moest hebben; een beginners groep, een groep voor gevorderden en een selectie. Dat betekende dus tenminste dertig teams. Almonte, dat een redelijk sterke en goed bezette vrouwenafdeling had, en PSV, dat in de mannensector goed was vertegenwoordigd, konden ieder afzonderlijk hooguit de helft van het streefgetal op de been brengen. Derhalve werd in 1983 in een gezamenlijke ledenvergadering besloten om te fuseren.

Sinds die tijd is PSV-Almonte de op een na grootste vereniging in Zuid-Nederland en behoort daarmee tot de top tien van de grootste verenigingen in het land. Er is sinds die tijd steeds een lichte groei in het ledental. Ieder jaar zijn er kampioenschappen en promotie van teams te vieren. Het hoogtepunt was in 1994 toen de jongens junioren kampioen in de eredivisie werden. Het record aantal kampioenschappen werd behaald in 1999: er werden zeven teams kampioen in hun klasse.

In het seizoen 1996/1997 is PSV-Almonte gestart met een jeugdplan, gebaseerd op continuïteit en geleidelijkheid. Het jeugdplan is rechtstreeks afgeleid van het NJP van de NBB. De kernelementen van het jeugdplan zijn nog steeds uitbreiding van het aantal trainingsuren, fundamental trainingen, specialistentrainingen en sterke prestatieve internationale eigen toernooien in elke leeftijdsklasse tot en met de junioren voor zowel de meisjes als de jongens. Het jeugdplan is de directe aanleiding geweest om in 1988 het initiatief te nemen tot oprichting van een Basketball Bolwerk in de zin van het NJP van de NBB.

In 1999 werd het BBRE (Basketball Bolwerk Regio Eindhoven) officieel door de NBB erkend. Het samenwerkingsverband van Achilles 71′, BC-Best, BC-Bladel, EBCG, BC-Heeze, PSV-Almonte en Vido richt zich op jeugdopleiding en talentontwikkeling. Inmiddels zijn ook toegetreden Tiboria, Wizards-Helmond en BC-Aalst-Waalre. In het kader van het PRINS-Project van NOC*NSF is in 2001 een fulltime verenigingsmanager in dienst getreden van het BBRE. Het jeugdplan word financieel extra ondersteund door de Federatie PSV en PRINS-Project door de gemeente Eindhoven.

In de loop van 2001 heeft de federatie PSV aan de aangesloten verenigingen gevraagd, met het oog op de wensen van andere sponsors naast Philips, de naam te wijzigen. Om die reden heet de vereniging met ingang van het seizoen 2001/2002 PSV-Basketball. Philips heeft kort hierna besloten om de jaarlijkse bijdrage binnen 2 jaar geheel af te bouwen.Tijdens het seizoen 2003-2004 bleek dat met het wegvallen van de sponsorbijdragen van de federatie PSV en de toenemende kosten de financiële basis voor de vereniging weg was gevallen. Dit heeft geleid tot het einde van PSV-Basketball.

 

Het merendeel van de (oud)leden van PSV-Basketball heeft samen een nieuwe vereniging opgericht. Almonte. De naam Almonte verwijst naar een stadje in Canada waar Dr. James Naismith, de grondlegger van het basketball, zijn jeugd heeft doorgebracht. Het is en was lastig om een faillissement van de ene vereniging achter je te laten bij de andere vereniging. Dit is door een beperkt aantal mensen echter succesvol aangepakt, waardoor de nieuwe vereniging Almonte groeit en bloeit.

 

Inmiddels zijn weer veel seizoenen gepasseerd en heeft Almonte al veel kampioenschappen mogen vieren. Almonte wil ook in de toekomst een gezonde vereniging zijn en blijven. De basis is gelegd en daarop wordt nu verder gebouwd. We denken met het gevoerde beleid de juiste weg te zijn ingeslagen.

bottom of page